Trang chủ » THÔNG BÁO V/v CẤP “GIẤY PHÉP CHO HỘI PHÁT HÀNH TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ: NHỊP SỐNG THỊ TRƯỜNG”

THÔNG BÁO V/v CẤP “GIẤY PHÉP CHO HỘI PHÁT HÀNH TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ: NHỊP SỐNG THỊ TRƯỜNG”

Hội Thẩm định giá Việt Nam rất vinh dự; tự hào và vui mừng đón nhận Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cấp “GIẤY PHÉP CHO HỘI PHÁT HÀNH TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ: NHỊP SỐNG THỊ TRƯỜNG” – Cơ quan ngôn luận của Hội Thẩm định giá Việt Nam (Tiếng Việt, Tiếng Anh).

Sau ngày 1/9/2021, Hội Thẩm định giá Việt Nam sẽ có tiếng nói chính thức bay xa trên mọi “nẻo đường” thẩm định giá quốc gia và quốc tế.

Nguồn Văn phòng Hội