Trang chủ » Thông báo tạm hoãn học cập nhật kiến thức về thẩm định giá trong tháng 6,7/2021

Thông báo tạm hoãn học cập nhật kiến thức về thẩm định giá trong tháng 6,7/2021

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

——-o0o——-

Số: 92/2021/TB/HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-            

     Hà Nội, ngày 29  tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Tạm hoãn học trực tiếp đối với các lớp học cập nhật kiến thức về thẩm định giá trong tháng 6,7/2021

 

        Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 5610/BTC-QLG ngày 28 tháng 5 năm 2021 về việc  tạm hoãn tổ chức  các lớp học CNKT theo hình thức học trực tiếp đến hết tháng 7/2021; Chỉ tổ chức cập nhật kiến thức theo hình thức online khi dịch bệnh Covid – 19 vẫn diễn ra phức tạp; vào thời điểm thích hợp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Hội Thẩm định giá Việt Nam xin thông báo tạm hoãn tất cả các lớp học CNKT trong tháng 6,7/2021  Hội  đã thông báo tại thông báo số  52/2021/TB-HTĐGVN,ngày 31/3/2021 cụ thể như sau:

1.    Lớp CN2021.04 tại  Hà Nội từ 18/6/2021 đến 20/6/2021( Đã nhắn tin thông báo với học viên đăng ký)

2.    Lớp CN2021.05 tại Đà Nẵng từ 25/6/2021 đến 27/6/2021(  Đã nhắn tin thông báo với học viên đăng ký)

3.    Lớp CN2021.06 tại TP. Hồ Chí Minh  từ 9/7/2021 đến 11/7/2021

4.    Lớp CN2021.07 tại  Hà Nội từ  17/7/2021 đến 19/7/2021

Hội Thẩm định giá Việt Nam mong nhận được sự chia sẻ của học viên và vui lòng chờ thông báo, lịch học CNKT năm 2021 mới của Hội.

Với tất cả những học viên chưa tham dự học CNKT năm 2021,vui gửi đăng ký học ngay về  Văn phòng Hội để tiện cho việc sắp xếp bố trí lớp học cho phù hợp.

Địa điểm liên hệ đăng ký và làm thủ tục, giải đáp các thắc mắc:

– Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam:  Phòng 101 Tòa nhà Dự án – Bộ Tài chính, số 4, ngõ Hàng Chuối I, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại:    Văn phòng : 024.3641.0056

– Đ/c Tươi:  0987.079.468

– Đ/c Huệ: 0989.288.345;

– Đ/c Tài: 0982.286.768;

– Đ/c Thu: 0985.710.462

Form đăng ký đính kèm, xin gửi về hộp thưhoithamdinhgiavn@vva.org.vn

– Tài khoản:

        Tên tài khoản: Hội Thẩm định giá Việt Nam

        Số TK: 21110000536432

        Tại ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Nội

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị và cá nhân quan tâm đến lớp học của Hội.

Nơi nhận:

– Cục Quản lý giá (BTC)

– Thông báo đến các doanh nghiệp TĐG,Các TĐV về giá qua email, link, điện thoại, Fax…

– Đăng Website

 – Lưu VT

CHỦ TỊCH

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )