TIÊU CHUẨN KẾT NẠP

HỘI VIÊN CLB THẨM ĐỊNH GIÁ SÀI GÒN

 

Đối tượng tham gia:

 • Theo Điều lệ đã ban hành: đối tượng kết nạp là thành viên Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hoạt động trên địa bàn TP.HCM, không kể thành phần kinh tế, tuy nhiên cần xác định chi tiết như sau:
 • Các doanh nhân, các nhà quản lý doanh nghiệp (Thành viên, Phó chủ tịch, Chủ tịch HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc, Chủ Doanh nghiệp tư nhân, cá nhân,…), các cá nhân có trình độ từ Trung cấp / Cao đẳng trở lên, sinh viên đang theo học không phân biệt ngành nghề có quan tâm đến ngành Thẩm định giá tự nguyện xin gia nhập VACIS và nhất trí với điều lệ của VACIS đều có thể xem xét và kết nạp thành hội viên chính thức của VACIS.
 • Các dianh nhân hay Doanh nghiệp có nguyện vọng đóng góp vào VACIS có thể dược mời làm thành viên danh dự của VACIS.

 

Thủ tục gia nhập:

– Để chính thức trở thành Hội viên CLB Thẩm định giá Sài Gòn, các anh/chị cần:

Ban Thư ký nhận lại phiếu đăng ký và các hồ sơ đính kèm gửi Ban chủ nhiệm xem xét. Sau đó thông báo cho các anh/chị về quyết định của Ban chủ nhiệm

– Bên cạnh đó, Phí tham gia: 500.000 VNĐ (đóng mỗi năm)

 

Quyền của thành viên:

 • Được tham gia tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ, kể cả các hoạt động do Câu lạc bộ phối hợp với các tổ chức khác để thực hiện. Đây cũng là cơ hội giao lưu, gặp gỡ và tạo cơ hội hợp tác giữa các hội viên trong và ngoài CLB.
 • Được tham gia thảo luận và biểu quyết các công việc của Câu lạc bộ.
 • Được tham gia ứng cử, đề cử và bầu cử Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.
 • Được rút khỏi Câu lạc bộ theo nguyên vọng cá nhân bằng một thư thông báo gửi Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.
 • Ban chủ nhiệm gửi Thư chúc mừng vào ngày sinh nhật.

Nghĩa vụ của Thành viên:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ, Quy chế, các quyết định của Câu lạc bộ.
 • Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Góp phần vận động, quảng bá và phát triển Câu lạc bộ.
 • Đóng lệ phí hoạt động, mức lệ phí hoạt động có thể được điều chỉnh khi có sự đồng ý của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.

TM. BAN CHỦ NHIỆM CLB
CHỦ NHIỆM          

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Ủy viên BCH Hội Thẩm định giá Việt Nam

DON DANG KY GIA NHAP CLB