TẦM NHÌN

  • Trở thành một tổ chức uy tín, chuyên nghiệp
  • Là một tổ chức xã hội nghề Thẩm định giá hoạt động độc lập trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam, vì lợi ích chính đáng của Hội viên.
  • Hỗ trợ Hội viên hoạt động nghề Thẩm định giá, giúp nâng cao nghiệp vụ hội viên và đội ngũ trẻ năng lực, tâm huyết với nghề.
  • Chủ động và tiên phong trong tập hợp và kết nối các nguồn lực tham gia nghề Thẩm định giá, khai thác và kết nối nghề nghiệp.

 

SỨ MỆNH

  • Xây dựng Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn trở thành một tổ chức hoạt động nghề có chất lượng cao hàng đầu của Việt Nam.

 

TÔN CHỈ

  • Hợp tác cùng phát triển.
  • Kết nối nghề nghiệp, Quảng bá thông tin, Sân chơi bổ ích
  • Văn hóa tri thức.
  • Trách nhiệm xã hội, phục vụ cộng đồng.