Trang chủ » BUỔI GIAO LƯU CÙNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ – BỘ TÀI CHÍNH

BUỔI GIAO LƯU CÙNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ – BỘ TÀI CHÍNH

Buổi giao lưu giữa Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn (VACIS) trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA) cùng Cục Quản Lý Giá – Bộ Tài chính vào ngày 9/10/2020 diễn ra trong không khí thân tình, vui vẻ.